Toelichting op Wet banenafspraak en quotumheffing

Participatiewet en sociaal akkoord zijn bijna een jaar geleden in werking getreden. Wat houden de banenafspraak over meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking en de quotumheffing precies in voor werkgevers?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in oktober 2015 een actuele versie van het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd.

Dit document geeft antwoord op veel gestelde vragen over banenafspraak en quotumregeling. Het gaat onder meer in op:

  • de afspraak uit het sociaal akkoord
  • de doelgroep
  • om welke banen het gaat
  • het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking
  • welke banen tellen mee en welke niet
  • ondersteuning aan werkgevers en
  • de quotumheffing.

Doelgroepregister nu online te bekijken voor werkgevers en mensen zelf
De volgende mensen vallen onder de doelgroep voor de banenafspraak:
1. Mensen die onder de Participatiewet vallen (bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering) en die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
2. Mensen met een Wsw-indicatie
3. Wajongers met arbeidsvermogen
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Werkgevers kunnen nu zelf checken of iemand die zij in dienst willen nemen tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Sinds 5 november 2015 is namelijk het doelgroepregister online.

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. UWV beheert dit register. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal op uwv.nl controleren of een sollicitant of werknemer hierin opgenomen is.

Mensen kunnen zelf ook controleren of zij in het doelgroepregister zijn opgenomen. Dat kan via Mijn UWV op www.uwv.nl.

Vragen? Neem contact op met UW
Heb je vragen over Participatiewet, banenafspraak, quotumheffing en/of doelgroepregister, neem dan gerust contact op met ons. UW helpt werkgevers bij het voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het sociaal akkoord.

Voor de regio Utrecht betekent de banenafspraak dat er voor 1 januari 2017 1.145 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd dienen te worden bij bedrijfsleven en overheden.

Deel op facebook

Deel op Twitter