Onderzoek: hoe kan technologie UW-medewerkers ondersteunen in hun werk?

Op de metaalafdeling van UW wordt onderzocht of de inzet van technologische hulpmiddelen onze medewerkers kan ondersteunen bij het produceren van frames voor zonnepanelen. Dit project is het derde dat binnen de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) van TNO, SBCM en Cedris is gestart.

Productiemanager Arjan Vos heeft de pilot bij UW bedacht en het voorstel ingediend. Wat houdt de pilot in? Arjan: “We produceren al een aantal jaren stalen frames voor zonnepanelen van onze klant Sunbeam. Het repeterende werk dat hierbij komt kijken, zoals het op de pallets leggen van de frames en het popnagelen, vinden veel medewerkers best zwaar, zeker als je dit de hele dag doet. In de pilot gaan we in nauwe samenwerking met TNO testen of het gebruik van technologische hulpmiddelen de mensen kan ondersteunen bij hun werk.” Deze technologische hulpmiddelen worden ook wel ‘cobots’ genoemd - colloborative robots.

Arjan Vos op de afdeling waar de frames voor zonnepanelen worden gemaakt.

Als in de pilot blijkt dat cobots succesvol kunnen worden ingezet, dan heeft dit een aantal grote voordelen:

1. Het helpt onze medewerkers om het werk te blijven doen.

2. Het werk wordt toegankelijker voor mensen die dit zonder technologische ondersteuning fysiek niet zouden kunnen.

3. UW kan de productie van de frames blijven doen voor Sunbeam en ook makkelijker voldoen aan de stijgende vraag van Sunbeam naar frames.

Het project start met interviews met UW-medewerkers over hun werk aan de frames. Arjan: “Daarna wordt onderzocht welke technologische hulpmiddelen ingezet zouden kunnen worden. Op de afdeling komt vervolgens een testopstelling, waarmee medewerkers hun werk kunnen doen. TNO monitort hun ervaringen.”

“Als de pilot een succes wordt, wordt bekeken in hoeverre het gebruik van cobots ook toegepast kan worden bij collega-sociale werkbedrijven. En wij gaan dan bovendien bekijken of we dit ook kunnen toepassen op andere productieafdelingen van UW.”

De pilot bij UW is de derde die binnen de Kennisalliantie Inclusie en Technologie van TNO, SBCM en Cedris wordt gestart. Het doel van KIT is de meerwaarde van innovatieve techniek voor sociale werkgelegenheid te onderzoeken.

Lees meer over de KIT-pilots in het nieuwsbericht over de start van de pilot bij UW op de website van SBCM.

Deel op facebook

Deel op Twitter