Op zoek naar medewerkers?

Social return

Onder meer gemeenten, provincies en woningcorporaties stellen sociale voorwaarden bij aanbestedingen en inkoop. Dit wordt social return genoemd. UW helpt bedrijven bij het voldoen aan deze social return-voorwaarden.

Lees meer

Functiecreatie en jobcarving

Zijn medewerkers  - te - veel bezig met eenvoudige(re) bijtaken? Denk dan eens aan jobcarving of functiecreatie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de bijtaken via UW uitvoeren.

Lees meer

Individuele detachering

Bij een individuele detachering gaat een medewerker van UW aan de slag bij een regulier bedrijf. UW blijft werkgever en zorgt voor een goede begeleiding.

Lees meer

Groepsdetachering

Bij een groepsdetachering werken medewerkers van UW in groepen bij een regulier bedrijf. UW zorgt voor voldoende mensen, biedt werkbegeleiding en is werkgever.

Lees meer

Begeleid werken

Met de regeling Begeleid werken kunnen bedrijven mensen met een arbeidshandicap (die een Wsw-indicatie hebben) tegen aantrekkelijke voorwaarden in dienst nemen. Als bedrijven dat via UW doen, fungeren wij als vangnet.

Lees meer