Functiecreatie en jobcarving

Zijn medewerkers  - te - veel bezig met eenvoudige(re) bijtaken? Denk dan eens aan jobcarving of functiecreatie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de bijtaken via UW uitvoeren.

Die eenvoudigere taken worden gebundeld in een nieuwe functie. Jobcarving en functiecreatie verlichten zo het werk van medewerkers door eenvoudige taken uit hun takenpakket te halen. Zo kunnen medewerkers zich richten op hun kerntaken. UW helpt bedrijven bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in taken die medewerkers of een afdeling uitvoeren. Het gaat daarbij uiteraard altijd om maatwerk.


Jobcarving: hoe werkt het?

UW inventariseert welke eenvoudige taken medewerkers belemmeren om zich volledig te richten op hun hoofdtaken. Op basis van interviews met deze medewerkers stellen wij vast om welke taken het gaat. Daarna bespreken wij onze bevindingen met onze opdrachtgever. Vervolgens kunnen we geschikte kandidaten voorstellen die de ondersteunende taken kunnen uitvoeren.

Functiecreatie

Een dergelijke inventarisatie bij hele afdelingen of organisatieonderdelen vraagt om een meer projectmatige aanpak. In dat geval spreken we van functiecreatie. UW inventariseert alle taken die op een afdeling of binnen een organisatieonderdeel worden verricht. Daaruit selecteren we vervolgens de eenvoudigere bijtaken. We brengen hierover schriftelijk advies uit. Vervolgens kunnen wij kandidaten selecteren en voorstellen die deze taken kunnen uitvoeren.

Uiteraard werken we in nauwe samenspraak onze opdrachtgever. We begeleiden de nieuwe medewerkers zo lang als gewenst.

Voordelen van jobcarving en functiecreatie

  • Medewerkers besteden hun werktijd effectiever als ze verlost zijn van tijdrovende bijzaken. Hiermee valt een aanzienlijk economisch / financieel voordeel te behalen.
  • Wegnemen van bijkomende taken vermindert werkdruk en bevordert werkplezier.
  • Geschikte medewerkers zijn schaars op een krappe arbeidsmarkt, jobcarving helpt om de juiste mensen te vinden voor de geselecteerde taken.
  • Hiermee kan ook een social return-verplichting ingevuld worden (SROI).

Banenafspraak en sociaal akkoord

Samenwerken met UW is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen: een bedrijf maakt het mogelijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk doen. Dat biedt ook de kans om de banenafspraak in het sociaal akkoord op een goede manier invulling te geven. Zo maak je als werkgever duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktijkvoorbeelden

Assistent-medewerker directiesecretariaat
Bij het directiesecretariaat van een groot bedrijf ondersteunt een medewerker de directiesecretaresses. De medewerker verricht drie dagen per week ondersteunende taken die voorheen door de secretaresses zelf werden uitgevoerd. Zoals gasten ophalen bij de ontvangstbalie en voorzien van koffie, pantry en vergaderzalen schoon houden, planning vergaderzalen via digitale agenda, interne post verzorgen, kopieeropdrachten uitvoeren en boodschappen doen.

Assistent-conciërge
Op een basisschool wordt de conciërge ondersteund door een assistent. Waar de conciërge handen tekort komt helpt de assistent hem. Bijvoorbeeld met het op orde houden van lokalen, aula en buitenruimte, kopieerklussen voor de docenten doen, afval in de school ophalen en scheiden.

Medewerker haal-en-breng-service bij een autodealer
Deze medewerker levert een extra service aan klanten die hun auto ter reparatie of voor een onderhoudsbeurt bij de autodealer brengen. Hij brengt klanten naar hun werk of naar huis en haalt ze weer op als hun auto klaar is. Daarnaast verricht de medewerker allerlei ondersteunende taken bij de autodealer. Zoals auto’s door de wasstraat rijden, halen en brengen van auto- onderdelen bij andere filialen. Ook houdt de medewerker de ontvangstruimte netjes en vult de koffieautomaat bij en houdt deze schoon.

Filmpje

Bekijk ook het filmpje over Functiecreatie uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW. In dit filmpje zie je hoe Iris medewerkers van Strukton Rail ontlast door het verrichten van administratieve taken. Iris is door UW gedetacheerd bij Strukton Rail. De taken die zij verricht, werden voorheen uitgevoerd door medewerkers van Strukton Rail. Door inzet van Iris kunnen zij zich meer richten op hun hoofdtaken. Tegelijkertijd maakt Strukton Rail op deze manier productief werk voor mensen met een beperking.

Deel op facebook

Deel op Twitter