"Social return loont"

Lees dit verhaal

Social return

Onder meer gemeenten, provincies en woningcorporaties stellen sociale voorwaarden bij aanbestedingen en inkoop. Dit wordt social return genoemd. UW helpt bedrijven bij het voldoen aan deze social return-voorwaarden.

Dat doen we door het bieden van goede medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen tevens voor begeleiding, indien nodig. Ook kunnen we allerlei werkzaamheden verrichten voor bedrijven met een social return-verplichting, bijvoorbeeld het op abonnement-basis leveren van bloemen (boeketten, baliestukken enzovoort) en interieurbeplanting, en het onderhouden van bouwketen bij bouwprojecten.

Met social return (ook wel genoemd: social return on investment - SROI) willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom - bijvoorbeeld 5 procent - aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo vragen gemeenten een sociale wederdienst voor het inzetten van belastinggeld.

Sociaal ondernemen met UW
Zaken doen met UW is een vorm van sociaal ondernemen en van social return. Een bedrijf draagt er zo immers aan bij dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen en bewijzen in hun werk.

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt diversiteit in een organisatie. En dat wordt door veel van de werkgevers met wie wij samenwerken ervaren als een verrijking.

UW heeft tevens een groot netwerk in de regio (bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties). Samenwerken met UW brengt bedrijven in contact met dit netwerk.

Banenafspraak in sociaal akkoord
Door werk te bieden aan UW’ers voldoen bedrijven aan een maatschappelijke taak. Van werkgevers wordt in toenemende mate verwacht dat zij een bijdrage leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers, werknemers en kabinet hebben hierover afspraken gemaakt.

Filmpje
Bekijk ook het filmpje over social return uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW.

Deel op facebook

Deel op Twitter

"Social return zit in ons dna"

Leger des Heils schakelde UW in bij het invullen van social return-verplichtingen.

Bekijk dit bericht

"Door UW sta ik sterker op de arbeidsmarkt"

Dick werkt via UW bij Koninklijke Woudenberg

Lees dit verhaal