"Door UW sta ik sterker op de arbeidsmarkt"

Lees dit verhaal

Individuele detachering

Bij een individuele detachering gaat een medewerker van UW aan de slag bij een regulier bedrijf. UW blijft werkgever en zorgt voor een goede begeleiding.

UW is verantwoordelijk voor werkgeverstaken zoals betaling van het loon. Een detachering biedt bedrijven de mogelijkheid om geschikte en gemotiveerde medewerkers in huis te halen – tijdelijk of voor een langere periode. Medewerkers van UW krijgen op hun beurt kans op werk bij een reguliere werkgever, met UW als vangnet.

Hoe werkt een detachering?
Een bedrijf heeft een vacature of zoekt een of meer personen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden en neemt contact op met UW. UW komt langs om de vacature/werkzaamheden en verdere wensen te bespreken.

Vervolgens stelt UW één of meerdere geschikte kandidaten voor aan het bedrijf. Wanneer het bedrijf met een kandidaat in zee wil gaan, maken we heldere afspraken over onder andere het aantal uren en het tarief. Alle afspraken worden vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.

Financieel aantrekkelijk
De detacheringsconstructie van UW is financieel aantrekkelijk voor bedrijven. Het detacheringstarief ligt meestal onder de loonsom en dus onder de tarieven van uitzendbureaus. UW brengt geen extra kosten in rekening als een bedrijf – na verloop van tijd – de medewerker zelf in dienst wil nemen.


Afspraken over begeleiding
UW zorgt voor goede begeleiding. Als een kandidaat start bij een bedrijf, houdt UW regelmatig contact met het bedrijf en de medewerker. We maken concrete afspraken over begeleiding om de inwerkperiode zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ook na de inwerkperiode kan onze begeleiding blijven bestaan.

Filmpje

Bekijk ook het filmpje over Detachering uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW. In dit filmpje zie je hoe Paul van UW werkt in een groepsdetachering bij Makro Vianen. In het filmpje over social return uit dezelfde serie komt aan bod hoe Dick werkt bij Koninklijke Woudenberg op basis van individuele detachering. Op deze manier voldoet het bouwbedrijf aan social return-verplichtingen die de gemeente stelde bij het gunnen van een opdracht.

Deel op facebook

Deel op Twitter