UW: werken werkt

Wie zijn wij

UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen van passend werk. Mensen die graag aan de slag willen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een ziekteperiode, langdurige werkloosheid of een fysieke of verstandelijke beperking.

Samenwerken met werkgevers
Bij het bieden van passend werk werken we nauw samen met werkgevers die mensen een kans willen geven om zich te bewijzen in hun organisatie. Wij ondersteunen werkgevers bijĀ het 'inclusief organiseren': het bieden van werkplekken in hun organisatie aan mensen met een arbeidsbeperking. Dagelijks zijn meer dan 600 mensen via UW aan de slag bij bedrijven, instellingen en overheid in de regio Utrecht.

Partner voor gemeenten
UW is partner voor gemeenten bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor hun inwoners en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de Participatiewet. Ook werkt UW samen met maatschappelijke organisaties (onder meer dagbesteding, speciaal onderwijs, welzijn), zodat mensen zichzelf ontwikkelen en op eigen niveau deelnemen aan de samenleving.

Werkbedrijven
UW heeft een aantal werkbedrijven die producten en diensten leveren aan de zakelijke markt, onder meer op het gebied van groenvoorziening, schoonmaak, interieurbeplanting, verpakken en metaalbewerking. De werkbedrijven van UW vormen tevens een leerwerkomgeving waarin mensen werknemersvaardigheden leren, opleidingen kunnen volgen en werkervaring opdoen. Daarmee vergroten zij hun kans op werk bij werkgevers.

Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet
De Utrechtse geschiedenis van UW gaat terug tot 1950. Toen ontstond de eerste voorziening waarmee Utrechters die langdurig werkloos waren of een handicap hadden aan werk werden geholpen. In 1969 werd in Nederland de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingevoerd. Daarop vooruitlopend werd in 1968 de Koningin Wilhelmina Stichting opgericht, in 1991 omgedoopt in UW-bedrijven (nu UW). We bestaan dus ruim 50 jaar!

Tot op de dag van vandaag voert UW de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Utrecht en Houten. UW heeft ongeveer 660 werknemers met een Wsw-indicatie in dienst en ongeveerĀ 180 via de Participatiewet, Wajong en Beschut werk. Een deel van hen werkt - tijdelijk of voor langere duur - in de werkbedrijven van UW, een groeiend deel is gedetacheerd bij bedrijven, instellingen en overheid.

De Wsw is per 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. Ook onder de Participatiewet blijven we onze in vele jaren opgebouwde expertise inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deel op facebook

Deel op Twitter

"UW komt de afspraken na. De medewerkers van UW voeren dan ook steeds meer taken voor ons uit"

Ron Kalkhoven, Facilitair Manager bij Nimeto

Lees dit verhaal