Jobcoaching

Werkgevers kunnen een jobcoach van UW inschakelen voor persoonlijke ondersteuning van een medewerker tijdens de inwerkperiode of om uitval te voorkomen.

Gaat het om een medewerker met een door UWV erkende structureel functionele beperking (SFB)? Dan kan UWV de kosten van de inzet van een jobcoach overnemen. UW kan dit aanvragen bij UWV.

UW is een door UWV erkende jobcoachorganisatie.

Voor wie?

Jobcoaching wordt ingezet voor medewerkers die starten op een werkplek en persoonlijke ondersteuning nodig hebben tijdens de inwerkperiode. Ook medewerkers die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om uitval te voorkomen hebben baat bij een jobcoach. Medewerkers met een Wajong-uitkering hebben vaak een jobcoach.

De inzet van een jobcoach is altijd maatwerk. Werkgever, medewerker en UW overleggen samen over wat nodig is tijdens een inwerkperiode of om uitval te voorkomen. UW zorgt bijvoorbeeld voor:
•    Inventarisatie van knel- en aandachtspunten bij de uitvoering van de werkzaamheden, zowel bij de medewerker als bij de werkgever
•    Praktische ondersteuning tijdens inwerkperiode en/of bij dreigende uitval, zoals aanleren van nieuwe taken, benodigde vaardigheden en zelfstandig werken
•    Praktische ondersteuning van de werkgever, zoals het begeleiden van leidinggevende bij het aansturen van de medewerker
•    Passend maken van werksituatie met inzet van beschikbare voorzieningen

Ook adviseert UW over mogelijke aanvullende subsidies, regelingen en voorzieningen.

De duur van de inzet van een jobcoach is afhankelijk van de behoefte en wordt in overleg bepaald.


Filmpje
Bekijk ook het filmpje over reïntegratie uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW. In dit filmpje vertelt Alex hoe UW hem begeleidde naar ander werk. Reïntegratieconsulent Karin vertelt op haar beurt wat UW voor werkgevers en werknemers kan betekenen op het gebied van reïntegratie en outplacement. 

Deel op facebook

Deel op Twitter