Reïntegratie en outplacement

Kan een medewerker zijn eigen werk niet meer doen door ziekte of om andere redenen? Dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor begeleiding naar ander werk. UW ondersteunt werkgevers hierbij.

UW ondersteunt werkgevers bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals de Wet verbetering poortwachter. Zo kunnen bedrijven zich blijven richten op hun dagelijkse werk.

UW kan de medewerker begeleiden en bemiddelen naar ander werk. Dat andere werk kan gezocht worden bij de eigen werkgever (‘spoor 1’) of bij een andere werkgever (‘spoor 2’ of outplacement).

Ook voor het begeleiden van medewerkers bij wie het niet gelukt is om binnen het tweede spoortraject te reïntegreren (3e spoor eigen-risicodrager) kunnen werkgevers bij UW terecht.

Stappenplan

De inhoud van een traject naar ander werk wordt afgestemd op de individuele situatie. Een traject bij UW bestaat doorgaans uit de volgende stappen:
•    Overleg met opdrachtgever over opbouw traject; dossieronderzoek
•    Kennismaking en intake met medewerker
•    Opstellen trajectplan. Mogelijke trajectonderdelen:
    -    Nader onderzoek naar capaciteiten, interesses en/of persoonlijkheid
    -    Arbeidstraining, stage of leerwerkplek
    -    Beroepsgerichte training
    -    Sollicitatietraining.
•    Individuele begeleiding en bemiddeling naar werk:
    -   Jobhunting via vacatures en netwerk UW - we hebben een omvangrijk werkgeversnetwerk in de regio’s Utrecht en Amsterdam
    -   Medewerker activeren in het zoeken naar werk
    -   Medewerker coachen bij het inzetten van het eigen netwerk
    -   Voorbereiden van de medewerker op sollicitatiegesprekken.
•    Zo nodig bieden van nazorg om de arbeidsrelatie met een nieuwe werkgever te bestendigen.

Maatwerk
De duur van een reïntegratie- of outplacementtraject bij UW is ongeveer 3 tot 12 maanden.
 
Hoe verschillend een traject er per individu ook uitziet, UW zorgt altijd voor:
•    Individuele begeleiding
•    Eén contactpersoon
•    Een dossierscan voor UWV inclusief advies.

Filmpje
Bekijk ook het filmpje over reïntegratie uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW. In dit filmpje vertelt Alex hoe UW hem begeleidde naar ander werk. Reïntegratieconsulent Karin vertelt op haar beurt wat UW voor werkgevers en werknemers kan betekenen op het gebied van reïntegratie en outplacement. 

Deel op facebook

Deel op Twitter

Filmpje over reïntegratie

Bekijk ook het filmpje over hoe UW Alex begeleidde naar ander werk in opdracht van zijn voormalige werkgever.

Bekijk dit bericht