Tijdelijke werkplek; opbouw van uren

Soms kan een medewerker zijn eigen werk - tijdelijk - niet meer doen, maar is aangepast werk wel mogelijk. Dan kan UW helpen met een vervangende werkplek. Want dat aangepaste werk heb je als werkgever niet altijd zelf in huis. 

Hiermee helpt UW werkgever en medewerker te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter.

Geleidelijke opbouw van uren
Op een tijdelijke leerwerkplek bij UW bouwt een medewerker geleidelijk uren op, conform het advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Uiteraard voldoen ook de werkplek en de werksoort aan de eisen van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. UW coacht de medewerker op de werkplek en monitort de vooruitgang in de belastbaarheid van de medewerker.

Een tijdelijke werkplek. Hoe werkt het?
•    We maken afspraken over de duur van het traject. Doorgaans is de looptijd tussen de 4 en 13 weken
•    Het traject start met een intake en een eerste competentiemeting
•    Vervolgens begint de medewerker op een werkplek op een van de locaties van UW
•    Na een afgesproken periode vindt opnieuw een competentiemeting plaats
•    De resultaten en bevindingen worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en de medewerker.

Indien terugkeer de eigen functie niet mogelijk blijkt, dan kan UW de medewerker ook ondersteunen bij het vinden van ander werk via reïntegratie en outplacement

Filmpje
Bekijk ook het filmpje over reïntegratie uit de serie korte filmpjes over de dienstverlening van UW. In dit filmpje vertelt Alex hoe UW hem begeleidde naar ander werk. Reïntegratieconsulent Karin vertelt op haar beurt wat UW voor werkgevers en werknemers kan betekenen op het gebied van reïntegratie en outplacement. 

Deel op facebook

Deel op Twitter