Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

UW werkt, ook aan het milieu 

Het belangrijkste doel van UW is mensen duurzaam aan werk helpen. Daarbij vinden wij het belangrijk om goed om te gaan met het milieu, we moeten zuinig zijn op de aarde. Als grootste sociale onderneming in Utrecht willen we ons focussen op het verkleinen van onze negatieve impact op het milieu. Daarin hebben we ook een voorbeeldfunctie.

Ons doel: UW klimaatneutraal in 2030. Klimaatneutraal (ook wel CO2-neutraal genoemd) betekent dat ons bedrijf niet bijdraagt aan klimaatverandering, bijvoorbeeld geen broeikasgassen uitstoot. Hiermee sluiten wij aan bij ambities van de gemeente Utrecht.

Om dit doel te bereiken passen we onze bedrijfsvoering aan. Samen met onze medewerkers gaan wij verder met het verduurzamen van ons energieverbruik en de wijze waarop we met restproducten omgaan. Daarnaast gaan we in gesprek met onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners over een milieuvriendelijke samenwerking.

Het dak van ons gebouw aan de Niels Bohrweg ligt al vol met zonnepanelen, we stappen met onze bedrijfsauto’s steeds meer over naar elektrisch rijden en met ingang van 1 januari 2023 nemen we groene stroom af van onze energiemaatschappij. We doen dus al veel, maar het moet en kan nog beter. Dat wordt onze inzet gedurende de komende jaren.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit al bijna 55 jaar in ons DNA. We zijn partner van MVO Nederland en zijn onderdeel van het ‘koplopersnetwerk’.

Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Bij UW geloven we sterk in de kracht van duurzaamheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel SDG’s genoemd) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn een universele oproep om te werken aan een betere toekomst voor mens en planeet. Wij erkennen dat elk van deze doelen essentieel is om een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving te creëren.

Binnen UW richten we ons voornamelijk op SDG 8: Waardig werk en economische groei. Onze kernactiviteit is het begeleiden van mensen naar passende banen. We geloven in de kracht van inclusieve werkgelegenheid en de positieve impact die het heeft op het leven van individuen en de samenleving als geheel. Door te zorgen voor waardig werk en economische groei dragen we bij aan het bevorderen van gelijkheid en het versterken van de economie.

Daarnaast hechten we bij UW ook grote waarde aan SDG 17:   Partnerschap om doelstellingen te bereiken. We geloven in de kracht van samenwerking en het smeden van sterke partnerschappen. Samen met diverse belanghebbenden, waaronder bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, streven we ernaar om gezamenlijke doelen te realiseren. Door nauwe samenwerking kunnen we effectieve oplossingen vinden voor (complexe) maatschappelijke uitdagingen.

Tot slot is SDG 13: Klimaatactie een onderwerp waar we ons sterk voor inzetten. We realiseren ons dat er veel winst te behalen valt op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Daarom streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame praktijken te implementeren in onze dagelijkse activiteiten. We zijn vastbesloten om bij te dragen aan het verminderen van de impact van klimaatverandering en het bevorderen van een duurzame toekomst. Ons streven is om klimaatneutraal te zijn in 2030.