Welkom op de nieuwe website van UW!Laat ons weten wat jij ervan vindt!

UW werkt, ook aan het milieu 

Het belangrijkste doel van UW is mensen duurzaam aan werk helpen. Daarbij vinden wij het belangrijk om goed om te gaan met het milieu, we moeten zuinig zijn op de aarde. Als grootste sociale onderneming in Utrecht willen we ons focussen op het verkleinen van onze negatieve impact op het milieu. Daarin hebben we ook een voorbeeldfunctie.

Ons doel: UW klimaatneutraal in 2030. Klimaatneutraal (ook wel CO2-neutraal genoemd) betekent dat ons bedrijf niet bijdraagt aan klimaatverandering, bijvoorbeeld geen broeikasgassen uitstoot. Hiermee sluiten wij aan bij ambities van de gemeente Utrecht.

Om dit doel te bereiken passen we onze bedrijfsvoering aan. Samen met onze medewerkers gaan wij verder met het verduurzamen van ons energieverbruik en de wijze waarop we met restproducten omgaan. Daarnaast gaan we in gesprek met onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners over een milieuvriendelijke samenwerking.

Het dak van ons gebouw aan de Niels Bohrweg ligt al vol met zonnepanelen, we stappen met onze bedrijfsauto’s steeds meer over naar elektrisch rijden en met ingang van 1 januari 2023 nemen we groene stroom af van onze energiemaatschappij. We doen dus al veel, maar het moet en kan nog beter. Dat wordt onze inzet gedurende de komende jaren.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit al bijna 55 jaar in ons DNA. We zijn partner van MVO Nederland en zijn onderdeel van het ‘koplopersnetwerk’.