18 april is het secretaressedagverras jouw collega met een mooi geschenk of boeket van usociaal.nl

Privacyverklaring

UW neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid.

Onze uitgangspunten:

  • Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat de organisaties waarmee wij samenwerken dat ook doen.
  • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voor vragen over de wijze waarop UW omgaat met persoonsgegevens kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer van UW.

UW
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 9255
3506 GG Utrecht
E-mail: privacy@uw.nl