Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Over UW

Missie, visie, kernwaarden

Onze missie

UW werkt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meewerkt naar vermogen.

Onze visie

 • UW stelt mensen in staat het beste uit zichzelf te halen en zich duurzaam waar te maken op de arbeidsmarkt
 • UW werkt intensief en creatief samen in netwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheid. Wij ondersteunen organisaties bij het ‘inclusief organiseren’: het bieden van werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking.
 • UW staat als sociale onderneming midden in de samenleving, is zichtbaar en legt verantwoording af over haar resultaten.

Onze kernwaarden

Verbinden

 • We staan constant in contact met de buitenwereld.
 • We hebben een duurzame relatie met opdrachtgevers, partners en collega’
 • We doen het samen, hebben tijd voor elkaar en luisteren echt.

Inspireren

 • We omarmen verandering en voeren deze zelf door.
 • We stralen enthousiasme en betrokkenheid uit.
 • We laten zien waar we goed in zijn en vieren succes.

Samenwerken

 • We houden ons aan gemaakte afspraken.
 • We luisteren goed naar de wensen van opdrachtgevers, partners en collega’
 • We zijn proactief en denken mee.

Ondersteunen

 • We zetten de schouders eronder.
 • We laten zaken niet in een lade belanden, maar pakken ze op.
 • We kennen elkaars talent en zetten dit actief in.

Bedoeling en beloften van UW
In De bedoeling van UW kun je lezen waar UW voor staat.

In De beloften van UW kun je lezen wat wij beloven aan iedereen die bij het waarmaken van onze droom is betrokken.

Werken werkt
Het motto van UW is werken werkt. Kort en krachtig staat dit motto voor de praktische UW-aanpak. Door te werken leer je werken. UW biedt daartoe een op ontwikkeling ingestelde en veilige werkomgeving, passend werk, deskundige begeleiding en een groot netwerk. Al werkende ontdek je wat je leuk vindt, wat je goed kunt en leer je vaardigheden die werkgevers vragen van werknemers. Want daarop is onze aanpak gericht: zoveel mogelijk mensen aan werk helpen bij reguliere werkgevers.

Iedereen die wil en kan werken, maar het zelfstandig – nog – niet lukt, is welkom bij UW.