Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Team

Arend Zwaga, Nur Nurmohamed, Piet Hoogendoorn

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij UW. Tevens voorziet de RvC de directie van advies.

De Raad van Commissarissen van UW bestaat uit, van links naar rechts: Arend Zwaga, Nur Nurmohamed en Piet Hoogendoorn (voorzitter)