Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Nieuws

Cao Aan de Slag vanaf 1 juli 2021 voor alle medewerkers die onder de Participatiewet vallen

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe landelijke cao Aan de Slag voor alle medewerkers die onder de Participatiewet vallen. Bij UW vallen de ongeveer 120 medewerkers die bij UW Traject BV in dienst zijn onder deze cao. Zij werken bij verschillende UW-onderdelen, een aantal van hen is gedetacheerd.

Medewerkers zijn geïnformeerd over wat de nieuwe cao voor hen betekent en hebben een aangepaste arbeidsovereenkomst ontvangen. De invoering van de cao houdt een verbetering in van het arbeidsvoorwaardenpakket voor medewerkers.

In de cao is onder meer het volgende afgesproken.

Volledig dienstverband telt 37 uur

De formele arbeidsduur is 37 uur per week bij een volledig dienstverband. Voor 1 juli werkten fulltimers die nu onder de nieuwe cao vallen 40 uur per week bij UW. Zij werken vanaf 1 juli gemiddeld 37 uur per week. Parttimers blijven het aantal uren werken dat is afgesproken in hun arbeidsovereenkomst.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Medewerkers die 18 jaar of ouder zijn, bouwen pensioen op bij het pensioenfonds PWRI. Je betaalt als werknemer 30% pensioenpremie, UW als werkgever betaalt 70%.

Ontwikkeling, begeleiding, opleiding

Ontwikkeling, begeleiding en opleiding staan voorop bij UW. Dat is ook vastgelegd in de nieuwe landelijke cao. Doel is dat medewerkers voorbereid worden op een baan bij een andere werkgever.

Terugkomen

Medewerkers die bij een andere werkgever gaan werken en buiten hun schuld om binnen twee jaar worden ontslagen, kunnen terug naar de oorspronkelijke werkgever (in ons geval UW). Dit geldt ook als binnen twee jaar het arbeidscontract niet wordt verlengd.

Volledige tekst cao Aan de Slag looptijd 1 juli 2021 t/m 31 december 2023

Cedris heeft een korte filmpje met de hoofdpunten van de cao Aan de Slag gemaakt.