Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Nieuws

Geslaagde audit voor veilig werken bij UW Groen; “We mogen hier trots op zijn”

Klanten kunnen erop blijven rekenen dat we veilig werken bij UW Groen. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse externe audit voor het VCA**-certificaat (keurmerk voor veilig werken) die is uitgevoerd bij UW Groen.

Onze KAM-adviseur Tineke Lissenburg begeleidde de audit: “De auditor is twee dagen op bezoek geweest en heeft het VCA-veiligheidssysteem bij de Groen-collega’s doorgenomen. De audit is met heel goed resultaat afgesloten: er zijn geen afwijkingen van de norm geconstateerd.”

De auditor heeft een aantal Groen-teams bezocht op de plek waar zij aan het werk waren. Tineke: “In Houten hebben we een team bezocht. We hebben twee Utrechtse begraafplaatsen waarvan we het onderhoud doen bekeken en als afsluiting hebben we op Kanaleneiland een onderhoudteam bezocht.”

Veiligheid geborgd
“De auditor was onder de indruk van de wijze waarop de veiligheid was geborgd bij de ploegen”, aldus Tineke. “Iedere ploeg beschikte over een map met toolboxen en veiligheidsinformatie, een alarmkaart, EHBO-trommels en brandblussers. Bovendien droegen alle medewerkers de voorgeschreven veiligheidskleding, de wegafzettingen waren op juiste plaatsen neergezet en bij elke ploeg was een BHV’er aanwezig.”

Nieuwe KAM-app in gebruik
De auditor was ook bijzonder onder de indruk van de nieuwe KAM-app die in gebruik is genomen bij UW Groen. Tineke: “In deze app kan de werkleiding de werkplekinspecties, toolboxen, ongevalsmeldingen, verbeteracties en de introductie van nieuwe medewerkers direct digitaal vastleggen. We mogen hier trots op zijn!”