Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Nieuws

Nog eens vier jaar voor succesvol samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht (ADSU)

Ook de komende vier jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit of een passende werkplek. Met als uitgangspunt ‘Werk is de beste zorg’ hebben 14 organisaties, de gemeente Utrecht en UWV opnieuw hun samenwerking bekrachtigd. In het samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht (ADSU) zetten wij ons samen in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht. De ondertekening van het nieuwe convenant vond plaats bij UW.

Samenwerken leidt tot succes

ADSU is als samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar actief. Wethouder Linda Voortman: “We kunnen het als stad niet alleen. Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Als wij elkaar goed weten te vinden en passende plekken realiseren die voor mensen echt het verschil kunnen maken, zijn we als ADSU succesvol.”

ADSU sluit met het samenwerkingsverband aan bij vragen van burgers voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om actief te zijn. Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een betaalde baan.

In tien jaar tijd hebben we met elkaar ondermeer de vraag en aanbodsite voor activering ‘jekuntmeer’ ontwikkeld, meerdere congressen georganiseerd en het 50 banenplan gelanceerd waarin 50 mensen met een kwetsbaarheid een betaalde arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Daarnaast is het Makelpunt Social Return opgericht om vraag en aanbod op het gebied van MVO en sociale inkoop bij elkaar te brengen. En heeft de pilot Opmaat er mede voor gezorgd dat er nu ruim 7.000 mensen actief zijn in Utrecht.

Toch is dit nog niet voldoende en heeft ADSU een serieuze ambitie voor de komende tien jaar. Concrete doelen zijn:

  • 80% van burgers met een kwetsbaarheid in Utrecht maakt minimaal 2 dagdelen per week actief gebruik maakt van het activering- en werkaanbod.
  • Een sterkere samenwerking met diverse sociale partners in de wijk, jeugdzorg, Werk en Inkomen, en ondernemers, waardoor meer mensen de weg naar passende activering vinden.
  • En mede door een optimale aansluiting bij de regionale marktbewerking van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht willen we 50 ‘nieuw beschutters’ en 250 Utrechters met een kwetsbaarheid aan het werk helpen

Uniek samenwerkingsverband

Theo den Hertog, voorzitter van ADSU geeft aan: “Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht. Bestuurders hebben bij het ondertekenen uitgesproken zich moreel verplicht te voelen echt werk van activering te maken. M.a.w. niet alleen een goed plan te ondertekenen, maar zich vast te leggen op een gezamenlijke inspanning om zoveel mogelijk mensen te activeren. En daar zijn we best trots op!”

ADSU is naast een uniek Utrechts kennisnetwerk, waarin we expertise uit het veld ophalen en breed delen, ook een uitvoeringsorganisatie waarin we van elkaar leren en waarin we gezamenlijk organisatie-overstijgende projecten oppakken.

(Tekst loopt door onder de afbeelding.)

De ondertekening van het nieuwe convenant vond plaats bij UW. Algemeen directeur Gertjan Stoker tekende namens UW.

Na de ondertekening de groepsfoto’s en een toost op de verlengde samenwerking. In de ADSU werken deze organisaties samen: Abrona, Altrecht GGZ, Amerpoort, de Boogh, Gemeente Utrecht, Buurtteamorganisatie Sociaal, Jellinek, Leger des Heils, LISTER, Moviera, Philadelphia, Reinaerde, Tussenvoorziening, UW, UWV, WIJ 3.0 en de Wilg.

Foto’s: Gerbrand Langenberg