Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Samenwerken

Social return

Onder meer gemeenten, provincies en woningcorporaties stellen sociale voorwaarden bij aanbestedingen en inkoop. Dit wordt social return genoemd. UW helpt bedrijven bij het voldoen aan deze social return-voorwaarden.

Dat doen we bijvoorbeeld door het inzetten van onze medewerkers bij – een deel van – de uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen tevens voor begeleiding, indien nodig. Ook kunnen we allerlei werkzaamheden verrichten voor bedrijven met een social return-verplichting, bijvoorbeeld het op abonnement-basis leveren van bloemen (boeketten, baliestukken enzovoort) en interieurbeplanting, en het onderhouden van bouwketen bij bouwprojecten. Er is heel veel mogelijk en we denken graag mee over passende oplossingen.

Met social return (ook wel genoemd: social return on investment – SROI) willen gemeenten de arbeidsparticipatie van mensen stimuleren. Bij het gunnen van een opdracht verplicht de gemeente het bedrijf om een percentage van de aanneemsom – bijvoorbeeld 5 procent – aan te wenden voor het bieden van werk aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo vragen gemeenten een sociale wederdienst voor het inzetten van belastinggeld.

Sociaal ondernemen met UW
Zaken doen met UW is een vorm van sociaal ondernemen en van social return. Een bedrijf draagt er zo immers aan bij dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen en bewijzen in hun werk.

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt diversiteit in een organisatie. En dat wordt door veel van de werkgevers met wie wij samenwerken ervaren als een verrijking.

UW heeft tevens een groot netwerk in de regio (bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties). Samenwerken met UW brengt bedrijven in contact met dit netwerk.

Wij denken graag met je mee over oplossingen voor je social return-vraagstukken.