18 april is het secretaressedagverras jouw collega met een mooi geschenk of boeket van usociaal.nl

Tijdelijke werkplek / urenopbouw

Soms kan een medewerker zijn eigen werk – tijdelijk – niet meer doen, maar is aangepast werk wel mogelijk. Dan kan UW helpen met een vervangende werkplek. Want dat aangepaste werk heb je als werkgever niet altijd zelf in huis.

Hiermee helpt UW werkgever en medewerker te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter.