Bekijk ook onze webshop usociaal.nl!

Nieuws

Eerste deelnemers aan baan geholpen na ‘Utrecht trapt af’; tweede groep start op 26 september

Met ‘Utrecht trapt af’ is in juni 2023 in het stadion van FC Utrecht een uniek initiatief van start gegaan. Een groep van 13 Utrechters, die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van passend werk, heeft gedurende acht weken kennisgemaakt met verschillende soorten werkzaamheden, zoals onderhoudswerk, schoonmaakwerk en werk in het groen in en rond stadion Galgenwaard. Het programma was gericht op het ontdekken waar deelnemers goed in zijn, wat zij leuk vinden en waar ontwikkelbehoeftes liggen. Medewerkers van FC Utrecht en consulenten van UW verzorgden de dagelijkse ondersteuning.

De resultaten van deze eerste ‘koplopersgroep’ zijn nu bekend en laten zien dat deze werkwijze goede resultaten boekt.

  • Alle deelnemers hebben na afloop een schriftelijke rapportage met advies ontvangen van UW. Het advies is gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren, talenten en ontwikkelmogelijkheden, zoals deze zijn gebleken tijdens hun acht weken bij FC Utrecht.
  • Een deelnemer heeft een baan bij een logistiek bedrijf op Lage Weide.
  • Een deelnemer heeft een baan bij een vervoersbedrijf in Vianen.
  • Twee deelnemers volgen een voortraject voor een ontwikkelbaan bij UW Groen en UW Flora, bij goed verloop krijgen zij een dienstband bij UW.
  • Een deelnemer is aan de slag gegaan als steward bij FC Utrecht (vrijwilligerswerk).
  • Een deelnemer heeft een baan als verkeersregelaar.
  • De overige deelnemers hebben een advies gekregen voor een passend vervolgtraject, volgen een opleiding, zijn actief in vrijwilligerswerk of zijn nog in gesprek met de gemeente en UW over een passend vervolg.

Start tweede groep

Op 26 september start de tweede groep. Ongeveer 20 Utrechters gaan in dezelfde opzet aan de slag bij FC Utrecht. Aanvullend op het programma is er ruimte voor sport- en inspiratieactiviteiten.

Utrechtse Inclusie Coalitie

‘Utrecht trapt af’ is een initiatief van de Utrechtse Inclusie Coalitie, een groep Utrechtse sociale ondernemers, opleiders, het reguliere bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gemeente Utrecht, die hebben afgesproken om samen zoveel mogelijk Utrechters aan passend werk of opleiding te helpen. Naast FC Utrecht, UW en de gemeente Utrecht maken ook U-stal, The Colour Kitchen, Maximus Brouwerij, Compass Group, Specialisterren, Vebego, I-did, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en PWC deel uit van de coalitie. Na een succesvolle start met de eerste groep gaan we ook van het vervolg samen een succes maken.