UW helpt werkgevers bij invulling geven aan Participatiewet en sociaal akkoord

Participatiewet gaat in per 1 januari 2015. Dan wordt ook sociaal akkoord van kracht.

De Participatiewet is deze zomer definitief goedgekeurd door het parlement. De nieuwe wet gaat in per 1 januari 2015. Het idee achter de wet is dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. UW helpt werkgevers hierbij.

De Participatiewet voegt de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. Zo ontstaat één regeling voor mensen die wel in staat zijn om te werken, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Want mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen.

Geen nieuwe medewerkers meer in sociale werkvoorziening
Vanaf 1 januari kunnen er geen nieuwe mensen meer aan het werk in de sociale werkvoorziening. De huidige medewerkers behouden wel hun baan en rechten.

Sociaal akkoord: banenafspraak over 125.000 extra arbeidsplaatsen bij bedrijven en overheid
De Participatiewet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet hebben in 2013 hierover een sociaal akkoord gesloten. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over het aantal mensen dat de komende jaren aan het werk gaat: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Dit zijn de ‘garantiebanen’. Het UWV bepaalt wie voor een garantiebaan in aanmerking komt. Zolang het aantal garantiebanen landelijk wordt gehaald, komt er geen verplichting voor - grotere - werkgevers om werk te bieden aan mensen die onder de wet vallen (ook wel ‘quotum’ genoemd).

UW helpt werkgevers met raad en daad
UW helpt werkgevers met raad en daad bij het invulling geven aan het sociaal akkoord - met de garantiebanen - en de Participatiewet.

  • Wij kunnen gemotiveerde en geschikte kandidaten voor de garantiebanen voorstellen aan werkgevers en bieden begeleiding op de werkplek. Daarmee nemen we bedrijven veel gedoe uit handen.
  • Werkgevers kunnen een loonkostensubsidie krijgen voor mensen die zij in dienst nemen. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de productiviteit van de werknemer - de wet spreekt van de ‘loonwaarde’ van de werknemer. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger de subsidie. De subsidie vult aan tot maximaal het minimumloon. UW heeft ervaring met loonwaardebepaling en adviseert werkgevers over subsidiemogelijkheden.
  • Veel ondernemers schrijven in op aanbestedingen en krijgen dan regelmatig te maken met Social Return-voorwaarden. UW helpt ondernemers te voldoen aan die voorwaarden.
  • Als werkgevers denken dat zij geen werkplekken hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen wij met hen meekijken. Via functiecreatie of jobcarving is er meer mogelijk dan werkgevers denken. Vaak kunnen hoofd- en bijzaken in de uitoefening van functies of van het werk op een afdeling gesplitst worden. De bijzaken worden vervolgens bijeengebracht in een ondersteunende functie. Die ondersteunende functie kan doorgaans heel goed door een kandidaat van UW gedaan worden. Zo creëren we samen mogelijkheden.
  • UW werkt al volop aan nieuwe samenwerkingsverbanden met werkgevers en gemeente (die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet) om samen een succes te maken van de nieuwe manier van het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer over in dit bericht dat eerder is gepubliceerd op onze website.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Los van Participatiewet en sociaal akkoord is werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt natuurlijk ook een vorm van MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer dan 40 jaar ervaring
UW heeft meer dan 40 jaar ervaring met het ontwikkelen, bemiddelen naar de juiste werkplek en begeleiden op de werkplek van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De meesten van onze 1.200 Wsw-medewerkers werken bij reguliere bedrijven. Daarnaast werken we ook nu al met mensen met een Wajong- en bijstandsuitkering, precies de groepen die straks onder de Participatiewet vallen. UW is partner van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden en heeft een groot netwerk in Utrecht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe UW werkgevers kan helpen bij het invulling geven aan Participatiewet, garantiebanen en sociaal akkoord? Neemt u dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 030-2391500.

(15 september 2014)

Deel op facebook

Deel op Twitter