Thema jaarverslag 2013 UW Reïntegratie: transitie

Jaarverslag UW Reïntegratie 2013 verschenen.

Samen met de gemeente Utrecht, de gemeente Houten en andere partners in de stad en regio Utrecht zijn we in 2013 gestart met de voorbereidingen op de ingrijpende veranderingen – en bezuinigingen - die de door het kabinet aangekondigde Participatiewet met zich mee zal brengen.

Het jaar 2013 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van deze voorbereidingen.

Transitie
UW is een transitieproces ingegaan dat er toe moet leiden dat UW ook in de toekomst een waardevolle bijdrage kan blijven leveren aan werk voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben we in 2013 onze maatschappelijke taak uitgevoerd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad helpen bij het verkrijgen van passend werk, bij voorkeur bij reguliere werkgevers.

Lees hier meer over in ons jaarverslag 2013, dat we als thema transitie hebben gegeven.

Deel op facebook

Deel op Twitter