Nieuw UW-leaflet voor werkgevers over jobcarving en functiecreatie

Zijn medewerkers naast hun hoofdtaken - te - veel bezig met eenvoudige bijtaken? Jobcarving of functiecreatie biedt uitkomst.

Medewerkers doen hun werk effectiever als ze zich niet bezig hoeven te houden met allerlei tijdrovende bijzaken. Het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en het bijeen brengen van bijzaken in een ondersteunende functie heet jobcarving of functiecreatie.

UW kan werkgevers daarbij helpen. We hebben veel ervaring in het analyseren van takenpakketten. Bovendien kunnen we snel geschikte kandidaten voordragen die de ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten. Medewerkers kunnen zich daardoor concentreren op hun hoofdtaken.

Voordelen van jobcarving/functiecreatie voor werkgevers

  • Medewerkers besteden hun werktijd effectiever als ze verlost zijn van tijdrovende bijzaken.
  • Het wegnemen van bijkomende taken vermindert werkdruk en bevordert werkplezier.
  • Samenwerken met UW is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen: werkgevers maken het mogelijk dat onze kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk kunnen doen.
  • In overleg met de werkgever en de medewerker begeleiden wij de medewerker zo lang dat wenselijk is.


Leaflet
UW heeft een leaflet over jobcarving en functiecreatie gemaakt voor werkgevers.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van jobcarving of functiecreatie in uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op voor een gesprek. Wij denken graag met u mee.

(12 maart 2014)

Deel op facebook

Deel op Twitter