Officiële erkenning voor UW als jobcoachorganisatie

UW biedt goede begeleiding aan mensen die aan de slag zijn gegaan bij een werkgever en daarbij ondersteuning nodig hebben.

Onze professionaliteit op dit gebied is opnieuw bevestigd door UWV.

Onlangs ontvingen we de beschikking waarmee UWV ons wederom erkent als professionele jobcoachorganisatie op grond van het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012. De erkenning is geldig voor de duur van vijf jaar.

Ook erkenning voor interne jobcoaching
Daarnaast heeft UWV ons erkend als organisatie voor interne jobcoaching. Dit betekent dat UWV vindt dat wij in staat zijn om onze eigen medewerkers goede begeleiding te bieden. Iedere werkgever kan erkenning aanvragen voor de begeleiding van eigen medewerkers. Dit is een pilot voor een jaar. Daarna evalueert UWV de resultaten van de pilot.

Erkende jobcoaches in dienst
UW heeft diverse erkende jobcoaches in dienst. Onze jobcoaches begeleiden zowel medewerkers die via ons aan de slag zijn gegaan bij werkgevers als onze eigen medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben.

(22 januari 2014)

Deel op facebook

Deel op Twitter