UW ontvangt ISO-certificaat en is erkend leerbedrijf Transport & Logistiek

VTL (afkorting voor Vakmanschap op de arbeidsmarkt in Transport & Logistiek) heeft UW erkend als leerbedrijf Transport & Logistiek.

Tijdens de audit door Bureau Vertitas in het najaar van 2013 is vastgesteld dat ook de reïntegratiedienstverlening van UW voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 9001-2008. Het officiële ISO-certificaat is nu binnen. Daarnaast is UW onlangs door VTL erkend als leerwerkbedrijf Transport & Logistiek.

Naast de reïntegratiedienstverlening zijn de bedrijfsonderdelen UW Productie, UW Flora, UW Groen en detacheringen al langer ISO-gecertificeerd.

Erkend leerbedrijf Transport & Logistiek
VTL (afkorting voor Vakmanschap op de arbeidsmarkt in Transport & Logistiek) heeft UW onlangs erkend als leerbedrijf Transport & Logistiek. Bekijk het certificaat VTL.


Overzicht certificaten en erkenningen
Een overzicht van de kwaliteitscertificaten en de erkenningen als leerbedrijf waarover UW beschikt staat op deze website op de pagina Kwaliteit en innovatie.

(21 januari 2014)

Deel op facebook

Deel op Twitter