Wethouder De Rijk plant bloembollen met UW'ers; onderhoudscontract begraafplaatsen verlengd

Wethouder De Rijk is zeer tevreden over samenwerking met UW Groen

Sinds twee jaar onderhoudt een ploeg van UW Groen, het groenbedrijf van UW, samen met medewerkers van Stadswerken de vier algemene begraafplaatsen van de gemeente Utrecht. Het onderhoudscontract is onlangs verlengd. Om de goede samenwerking tussen UW Groen en de gemeente Utrecht te vieren, heeft Utrechts wethouder Mirjam de Rijk samen met UW-medewerkers bloembollen geplant op begraafplaats Tolsteeg.

Op de algemene begraafplaatsen Kovelswade, Soestbergen, Daelwijck en Tolsteeg verrichten ongeveer 20 Groen-medewerkers dagelijks algemene onderhoudswerkzaamheden als onkruid verwijderen, snoeien, maaien en verwijderen van blad en zwerfvuil.

Daarnaast onderhouden UW Groen-medewerkers groen in een aantal wijken en parken van Utrecht, verwijderen ze (zwerf)afval rondom alle ondergrondse afvalinzamelpunten in de gemeente en ontdoen ze een aantal winkelcentra van zwerfvuil.

UW Groen-manager Jos van Lent bood wethouder De Rijk een boekje aan met foto's van het werk dat UW Groen uitvoert voor de gemeente. De wethouder - met onder meer openbare ruimte in haar portefeuille - zei zeer tevreden te zijn over de samenwerking met UW Groen.

(Foto's door Robert Jan Stokman)

In de gazons gebeurt het bollenplanten machinaal.

Jos van Lent, manager van UW Groen, biedt de wethouder een boekje aan met foto's van het werk dat UW Groen uitvoert voor de gemeente Utrecht. Rechts staat Marinus ter Horst, teamleider begraafplaatsen bij Stadswerken van de gemeente Utrecht.

In de borders worden de bollen met de hand geplant.

Na het maken van de groepsfoto serveerden medewerkers van UW Catering een glaasje frisdrank en lekkere hapjes.

Deel op facebook

Deel op Twitter