Gemeente Utrecht en UW Groen verlengen onderhoudscontract begraafplaatsen

Gemeente Utrecht en UW Groen verlengen onderhoudscontract algemene begraafplaatsen

Sinds twee jaar onderhoudt een ploeg van UW Groen, het groenbedrijf van UW, samen met medewerkers van Stadswerken de vier algemene begraafplaatsen van de gemeente Utrecht. Het onderhoudscontract is onlangs verlengd.

Op de begraafplaatsen Kovelswade, Soestbergen, Daelwijck en Tolsteeg verrichten ongeveer 20 Groen-medewerkers dagelijks algemene onderhoudswerkzaamheden als onkruid verwijderen, snoeien, maaien en verwijderen van blad en zwerfvuil.

Zeer tevreden
Marinus ter Horst, teamleider begraafplaatsen bij Stadswerken, is zeer tevreden over de samenwerking: “Mede door UW Groen hebben de begraafplaatsen er nog nooit zo goed bij gelegen.” Jos van Lent, manager van UW Groen, is blij met het werk: “Het is mooi en dankbaar werk voor onze mensen.”

Wethouder De Rijk plant bloembollen op begraafplaats Tolsteeg tijdens bezoek op 8 oktober
Het onderhoudscontract voor de begraafplaatsen tussen de gemeente Utrecht en UW Groen is onlangs verlengd. Vanwege deze verlenging van de samenwerking brengt Utrechts wethouder Mirjam de Rijk (met o.a. Openbare Ruimte in haar portefeuille) dinsdagmiddag 8 oktober een bezoek aan begraafplaats Tolsteeg.

Samen met medewerkers van UW Groen en van Stadswerken zal zij met een bollenplantmachine een aantal bloembollen planten op de begraafplaats.

Deel op facebook

Deel op Twitter