Jaarverslag 2012 UW Reïntegratie

Jaarverslag UW Reïntegratie 2012 verschenen.

2012 was een turbulent jaar voor UW - en voor de hele sector - vanwege het op het laatste moment niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen als gevolg van de val van het kabinet Rutte 1 in het voorjaar en de aankondiging van de Participatiewet door het kabinet Rutte 2 in het najaar. Samen met de gemeente Utrecht, de gemeente Houten en andere partners bereidt UW zich voor op de veranderende wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen die op ons afkomen.

Maatschappelijke taak
Intussen was en is de winkel natuurlijk gewoon open en blijven we onze maatschappelijke taak uitvoeren: mensen aan werk helpen, bij voorkeur bij reguliere werkgevers.

Samenwerking gemeente Utrecht versterkt
De samenwerking met de gemeente Utrecht is in 2012 ook op het gebied van werk verder versterkt. De UW-onderdelen Flora, Schoonmaak, Reïntegratie en Groen hebben mooie opdrachten gekregen van de gemeente. Hierdoor zijn UW-medewerkers vaker zichtbaar aanwezig in de stad en maakt UW nog meer onderdeel uit van de Utrechtse samenleving.

2012 stond ook op andere manieren in het teken van samenwerking, bijvoorbeeld met projecten van UW met Abrona en SBWU en met de deelname van UW in het WerkgeversServicepunt Utrecht Midden.

(4 september 2013)

Deel op facebook

Deel op Twitter