Jaarverslag UW 2014

Samen met de gemeente Utrecht, de gemeente Houten en andere partners in de stad en regio Utrecht heeft UW zich in 2014 voorbereid op de inwerkingtreding van de Participatiewet en het sociaal akkoord per 1 januari 2015.

UW is een transitieproces ingegaan waardoor UW ook in de toekomst een waardevolle bijdrage kan blijven leveren aan werk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Daarnaast hebben we in 2014 onze maatschappelijke taak uitgevoerd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad helpen bij het verkrijgen van passend werk, bij voorkeur bij reguliere werkgevers.

Lees meer in ons jaarverslag 2014.

Deel op facebook

Deel op Twitter