Een betaalde baan voor meer mensen door intensivering samenwerking UW en U-stal

UW en U-stal hebben afgesproken om de huidige samenwerking te intensiveren. Het doel is om samen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de stad en regio Utrecht aan een betaalde baan te helpen.

Dit hebben UW-directeur Talitha van den Elst en directeur U-stal Pieter Mosterd afgesproken in de op 1 juli 2015 door hen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Huidige samenwerking
U-stal beheert fietsenstallingen, het gemeentelijk depot gevonden en verloren voorwerpen en  gemeentelijke fietsendepots. Daarnaast is U-stal onder meer actief bij de ondersteuning fietshandhaving en fietsreparatie.

De uitvoering van deze werkzaamheden gebeurt door medewerkers met een - grote - afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans zichzelf te bewijzen in een passende baan en ontvangen een salaris, waardoor zij niet aangewezen zijn op een uitkering. Een aantal van deze medewerkers is via UW aan de slag gegaan bij U-stal, met name bij de fietsenstallingen. Door het inzetten van medewerkers via UW voldoet U-stal aan social-returnverplichtingen die de gemeente Utrecht verbonden heeft aan het gunnen van beheeractiviteiten aan U-stal.

UW en U-stal werken tevens samen op het gebied van toezicht en handhaving op het fietsparkeerbeleid van de gemeente Utrecht. Gemeentelijke toezichthouders bepalen welke fietsen verwijderd dienen te worden – bijvoorbeeld vanwege gevaarlijk parkeren, medewerkers van UW en U-stal zorgen voor verwijdering en vervoer naar het fietsdepot.

Intensiveren samenwerking
Vanwege continuering en uitbreiding van deze werkzaamheden kan U-stal regelmatig banen bieden aan nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. UW en U-stal spreken nu af om er samen voor te zorgen dat er jaarlijks voldoende mensen uit de regio Utrecht geselecteerd en opgeleid worden voor werken bij U-stal. De kandidaten voor deze leerwerktrajecten behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en hebben een Wsw-, WWB- of Wajong-achtergrond.

De aanpak is als volgt:

  • UW doet eerste selectie en leert kandidaten werknemersvaardigheden (op tijd komen, samenwerken, sociale vaardigheden, presentatie e.d.). Geschikte kandidaten vervolgen hun opleiding daarna bij U-stal.
  • U-stal organiseert de vakinhoudelijke opleiding, waarin kandidaten opgeleid worden voor werkzaamheden op het gebied van onder meer beheer fietsenstalling, fietsreparatie en handhaving fietsparkeerbeleid.
  • UW biedt specifieke trainingen aan de klasjes, bijvoorbeeld een VCA-training (veilig werken).
  • U-stal neemt kandidaten uit de leerwerktrajecten in dienst, indien mogelijk met inzet van loonkostensubsidie, als er werk is.
  • UW biedt medewerkers indien nodig aanvullende jobcoaching om de kans van slagen te vergroten.

Voordelen samenwerking
De voordelen van intensivering van de samenwerking zullen op diverse wijzen zichtbaar worden:

  • Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een reële kans op een opleiding en een betaalde baan, waardoor zij niet afhankelijk zijn van een uitkering.
  • Gemeenten besparen op de uitkeringen voor de mensen die door deze samenwerking een betaalde baan bij U-stal krijgen en behouden.
  • U-stal kan haar activiteiten voortzetten en uitbreiden, waardoor ze voldoet aan de afspraken met opdrachtgevers en haar missie als sociale onderneming verder kan waarmaken.
  • UW kan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar een betaalde baan en voldoet daarmee aan haar maatschappelijke opdracht.

Van links naar rechts: Abdel Toutouh (manager fietsenstallingen U-stal), Hans van Beek (controller U-stal), Talitha van den Elst (directeur UW), Pieter Mosterd (directeur U-stal), Patrick de Lange (manager Arbeidsintegratie UW), Robin Wille (manager Werkbedrijven UW), Mario Verburg (medewerker fietshandhaving UW).

Foto's Norbert Waalboer Fotografie.

(1 juli 2015)

Deel op facebook

Deel op Twitter