Groepsdetacheringen UW bij Jumbo stoppen; UW zorgt voor nieuwe passende werkplekken voor de medewerkers

De inzet van groepen UW-medewerkers in twee Utrechtse supermarkten van Jumbo wordt tot eind maart afgebouwd. De medewerkers blijven in dienst van UW. UW zorgt voor nieuwe passende werkplekken.

UW en Jumbo Supermarkten werken sinds 2011 samen. In twee winkels van Jumbo in Utrecht vullen UW-medewerkers – mensen met een arbeidsbeperking - de vakken. Zij doen dat in groepsdetacheringen: de medewerkers zijn in dienst van UW en werken in de winkels van Jumbo. De dagelijkse begeleiding op de werkplek wordt verzorgd door een werkleider van UW.

In de praktijk blijkt dat UW steeds meer mensen moet inzetten om het werk gedaan te krijgen. Dit heeft ongewenste effecten in de winkels: door de aanwezigheid van veel medewerkers op de winkelvloer wordt het te druk in de paden en dat hindert klanten bij het winkelen. Daarom is in goed overleg tussen Jumbo en UW besloten om het werken met grotere groepen medewerkers te beëindigen. De inzet van UW-medewerkers wordt geleidelijk afgebouwd tot eind maart van dit jaar.

Voor het overgrote deel van de 46 betrokken medewerkers betekent dit dat zij afscheid moeten nemen van hun huidige werkplek. Hierover zijn zij begin januari persoonlijk geïnformeerd. Mogelijk dat acht medewerkers kunnen blijven op basis van een individuele detachering, hierover is UW nog in overleg met Jumbo. Afscheid nemen gaat uiteraard niet zonder emoties, medewerkers hebben het er naar hun zin en worden gewaardeerd.

Medewerkers niet op straat
De medewerkers komen echter niet op straat te staan, zij blijven in dienst van UW en UW zorgt in overleg met de medewerkers voor een nieuwe passende werkplek. 11 van hen zijn al aan de slag op een nieuwe werkplek, onder meer bij een bedrijf dat ingezamelde kleding sorteert en in de schoonmaak. Ook daar werken zij in groepsdetacheringen, met begeleiding van een werkleider van UW.

Ook UW vindt het jammer dat er een einde komt aan de huidige samenwerking met Jumbo. Tegelijkertijd is het in de moderne samenleving niet ongebruikelijk dat mensen van werk -  moeten - veranderen, bijvoorbeeld omdat een opdracht afloopt of een contract met een opdrachtgever niet wordt verlengd.

Detachering biedt houvast
Bij dergelijke veranderingen biedt de detacheringsconstructie houvast voor onze medewerkers: zij blijven in dienst van UW en de werkervaring die ze via UW hebben opgedaan, nemen ze mee naar hun nieuwe werkplek. Niemand begint weer op nul.

Meer dan 500 mensen met een arbeidsbeperking werken door UW gedetacheerd – in groepen of individueel - bij bedrijven, instellingen en overheid in de regio Utrecht. Ook voor de UW-medewerkers die nu nog bij Jumbo werken, zullen we een nieuwe passende werkplek vinden bij een van onze opdrachtgevers.

(17.2.2016)

Deel op facebook

Deel op Twitter