Handig voor werkgevers: Subsidiecalculator en Regelhulp Premiekortingen

Wilt u als werkgever snel weten voor welke subsidies, premiekortingen en andere regelingen u in aanmerking komt als u iemand in dienst neemt? De Subsidiecalculator en de Regelhulp Premiekortingen kunnen u helpen.

Subsidiecalculator

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u mogelijk in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. De online Subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die recent in dienst zijn getreden.

Naast landelijke regelingen biedt de Subsidiecalculator ook een aantal specifieke regelingen van de gemeente Utrecht. De Subsidiecalculator geeft naast de hoogte van de bedragen ook achtergrondinformatie over subsidies en regelingen en de te ondernemen acties.

Ga naar de Subsidiecalculator.

Regelhulp Premiekortingen

De Regelhulp Premiekortingen van de Rijksoverheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Er zijn vier verschillende premiekortingen:

  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.
  • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen.
  • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt.

Ga naar de Regelhulp Premiekortingen.

(14.3.2016)

Deel op facebook

Deel op Twitter