UW Jaarverslag 2015

Op 1 januari 2015 traden de Participatiewet en de banenafspraak in werking. 2015 heeft voor een belangrijk deel in het teken van deze maatschappelijke ontwikkelingen gestaan. Lees er meer over in het UW Jaarverslag 2015, dat als interactieve pdf is uitgebracht.

Participatiewet en banenafspraak betekenden grote veranderingen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende werkplek. En grote veranderingen voor gemeenten en sociale werkbedrijven als UW.

In 2015 hebben we ook weer hard gewerkt aan onze maatschappelijke opdracht: het bieden van passend werk aan mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Daarbij hebben we mooie resultaten behaald, bijvoorbeeld in samenwerking met UMC Utrecht (werk voor Wajongers), gemeente Houten (schoonmaak alle gemeentepanden door UW-medewerkers en groenonderhoud), Albron (opleiding en werkplekken in de catering) en gemeente Utrecht (onder meer nieuw onderhoudscontract UW Groen, ondersteuning bij handhaving fietsparkeren door UW i.s.m. U-stal, Werktraining en schoonmaak Stadskantoor).

Lees er meer over in het UW Jaarverslag 2015, dat we dit jaar voor het eerst in de vorm van een interactieve pdf hebben uitgebracht.

Deel op facebook

Deel op Twitter