Door UW opgeleide lassers aan de slag bij werkgevers in de regio

Vijf deelnemers aan de lasopleiding van UW hebben hun officiële lasdiploma in ontvangst genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Drie van hen zijn reeds als lasser c.q. metaalbewerker aan de slag bij werkgevers in de regio Utrecht.

De twee andere gediplomeerden werken nog op de metaalwerkplaats van UW, totdat ook zij geslaagd zijn voor het lasdiploma niveau 2. Daarna gaat UW ook voor hen op zoek naar een baan in de metaalsector.

 

De geslaagden: Melvin, Dennis, Michael, Rob en Mike.

In samenwerking met UWV en de gemeente Utrecht zijn kandidaten geselecteerd voor de lasopleiding. Zij volgen de opleidingen basisvaardigheden metaal, VCA (veilig werken) en MIG/MAG-lassen 1 en 2 bij de metaalafdeling van UW. Daarnaast doen zij werkervaring op in diverse technieken en worden daarin ook begeleid.

UW is twee jaar geleden begonnen met de lasopleiding. De vraag naar technisch geschoold personeel groeit in de regio, ook naar gediplomeerde lassers. UW betrekt werkgevers bij de opleiding, zodat wat de deelnemers leren goed aansluit bij wat in de praktijk wordt gevraagd. Er werken door UW opgeleide lassers bij Trilo, De Jong Luchttechniek, De Wilde Metaal en Theo Pouw.

Rob wordt gefeliciteerd door UW-jobcoach André van Doorn. In het midden Peter Cambell, opleider op de metaalafdeling van UW.

Melvin krijgt bloemen uit handen van Michelle Jongebloet, manager ontwikkelen en plaatsen bij UW.

Er starten geregeld nieuwe deelnemers met de lasopleiding.

Deel op facebook

Deel op Twitter