UW-directeur Wil Peters: "Krachten bundelen voor inclusieve arbeidsmarkt Utrecht"

Begin juni is het Utrechtse coalitieakkoord ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’ gepresenteerd. In het akkoord vraagt de coalitie expliciet aan bedrijfsleven, UWV en UW om samen met de gemeente nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen. De energie en ambitie waarvan dit akkoord getuigt spreekt UW-directeur Wil Peters bijzonder aan.

"De nieuwe coalitie zet fors in op duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Dat lezen we terug in de plannen om te investeren in meer werk en opleiding voor kwetsbare Utrechters. Juist voor deze groep is intensivering van inzet nodig om aan werk te komen en dat werk te behouden. Wij steunen deze koers van harte."

"Wij geven graag gehoor aan de oproep om vernieuwende vormen van samenwerking te ontwikkelen om meer kwetsbare Utrechters aan werk te helpen. De plannen sluiten goed aan bij onze ambitie om UW uit te bouwen tot dé verbinder tussen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers die hen werk willen bieden in hun bedrijf."

Coöperatie voor Werk

"UW werkt aan enkele innovatieve concepten gericht op werk voor Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Coöperatie voor Werk is er een van. We zijn met de organisaties op het Utrecht Science Park en ondernemers op Industrieterrein Lage Weide in gesprek over het oprichten van een Coöperatie voor Werk. Het idee is simpel: we bundelen alle eenvoudige en repeterende werkzaamheden en maken deze toegankelijk voor kwetsbare mensen die willen en kunnen werken. Denk hierbij aan schoonmaakwerk, postbezorging en onderhoud van het groen en de openbare ruimte. In plaats van ‘ieder voor zich’ bundelen we de opgave om ‘samen’ van de Utrechtse arbeidsmarkt een inclusieve arbeidsmarkt te maken."

WERK.SCHOOL

"Een ander innovatief concept is de WERK.SCHOOL. Er is nog steeds een forse mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van werkzoekenden. Ondanks de grote vraag vallen laag of niet opgeleide 50-plussers, langdurig werkzoekenden en jongeren vallen echter steeds meer buiten de boot. Ze missen de basisvaardigheden waar werkgevers minimaal om vragen. UW wil voor deze groep  het initiatief nemen om praktijktrainingen en opleidingen op maat te ontwikkelen en uit te voeren."

Zekerheid op werk

"Het derde concept dat ik wil noemen is het samen met ondernemers experimenteren met het organiseren van ‘zekerheid op werk’. Het idee is dat we er samen voor zorgen dat de groep kwetsbare Utrechters die we aan het werk helpen ook duurzaam aan het werk blijft. Bij dreigende uitval en einde van de tijdelijke baan is de volgende baan beschikbaar, waardoor deze groep niet meer terugvalt in het uitkeringssysteem."

"We voelen ons door het coalitieakkoord gesterkt in onze ambities en plannen. In oktober 2018 bestaat UW precies 50 jaar. We zijn er trots op dat UW ook in de toekomst bij kan dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt in stad en regio Utrecht."

Wil Peters

 

Deel op facebook

Deel op Twitter