Nieuws rond de Participatiewet op een rij

De afgelopen weken is er veel rumoer rondom de Participatiewet. De kern: hoe kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk geholpen worden? Ook het kabinet beaamt in de miljoenennota dat er meer nodig is. UW zet de informatie voor u op een rij.

 

Rapport SCP 'Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet'

Op 5 september presenteerde het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) het rapport 'Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet'. In dit rapport concludeert het SCP dat de doelstelling van de Participatiewet nog onvoldoende wordt gerealiseerd.

In een gezamenlijke reactie stellen Cedris, Divosa en VNG dat de kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking sinds de invoering van de Participatiewet is afgenomen. Het is tijd om de gemaakte keuzes te evalueren en samen met gemeenten en sociale werkbedrijven te werken aan een effectievere manier om het doel van de Participatiewet te bereiken. 

 

Geen loondispensatie Participatiewet

Op 6 september kwam dit nieuws naar buiten: 'Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen'. En de verheugde reactie van Cedris op het schrappen van dit plan.

Dezelfde dag verstuurden Cedris, FNV, CNV, Ieder(in), VCP, Wij Staan Op! en Landelijke Cliëntenraad de oproep Meer mensen met een beperking aan het werk: naar een oplossing die werkt voor iedereen. Hierin worden onderdelen voor een oplossing gepresenteerd die werkgevers ontlast en mensen met een arbeidsbeperking als volwaardig werknemers respecteert.

 

Oproep VNO-NCW en SP: Heropen de sociale werkplaats

Op 12 september plaatsten het opmerkelijke duo Lilian Marijnissen (SP) en Hans de Boer (VNO-NCW) een oproep in de NRC: Heropen de sociale werkplaats. Hierin stellen zij dat de sociale werkplaatsen weer nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking moeten kunnen aannemen. Het kabinet moet de sluiting van de sociale werkvoorziening terugdraaien.

 

Miljoenennota 2019: offensief voor meer werk mensen met een arbeidsbeperking

In de miljoenennota geeft het kabinet aan zich met een breed offensief in te zetten voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Er is een vereenvoudiging van de regels nodig, zodat werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking elkaar makkelijker kunnen vinden en het aantrekkelijker wordt om samen te werken.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer reeds geïnformeerd met een brief over het brede offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Deel op facebook

Deel op Twitter