Coronavirus-protocol UW

Het kabinet heeft op 21 april bekendgemaakt dat bijna alle maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met woensdag 20 mei. Dit betekent dat het ook het coronaprotocol van UW wordt verlengd tot en met in ieder geval 20 mei.

De aanpak van UW betreffende het coronavirus is erop gericht om de risico's voor onze medewerkers en kandidaten zo klein mogelijk te maken. UW volgt hierbij de informatie van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. We realiseren ons dat de impact van de coronacrisis lang gaat duren en dat deze enorm groot is. Binnen de mogelijkheden blijven we onze kerntaak uitvoeren: het bieden van passend werk. We leggen dat graag uit.

UW blijft open, we passen ons aan

De structuur die werk biedt aan de mensen die bij ons werken is belangrijk voor hun welzijn. Er wordt op UW gerekend. Veel UW-medewerkers werken in door de overheid benoemde vitale functies, zoals schoonmaak, postbezorging, onderwijs, afvalverwerking en in de voedselketen. Daarnaast willen we net als andere bedrijven in Nederland de opdrachten voor klanten zo veel als mogelijk uitvoeren om onze bijdrage te leveren aan een duurzame en circulair functionerende economie. Bij het aannemen van ons werk maken wij - vooral ook nu - steeds de zorgvuldige afweging tussen gezondheidsrisico’s, het welzijn van onze mensen en het economisch belang.

Als er landelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd en/of als het werk daartoe aanleiding geeft, zullen we onze besluiten opnieuw overwegen. De corona-taskforce van UW overlegt iedere dag.

Aandacht voor iedereen bij UW

Wij willen onze medewerkers, kandidaten en onze bezoekers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, hebben we een protocol opgesteld. We baseren ons daarbij op de richtlijnen van de overheid en het RIVM en volgen deze zorgvuldig. Ons protocol kan daarom regelmatig bijgesteld worden. Voor nu geldt:

1. UW-medewerkers met verkoudheidsklachten, keelpijn, griepverschijnselen en/of koorts dienen zich ziek te melden bij hun leidinggevende en thuis uit te zieken. Advies RIVM: mensen mogen weer naar buiten (en dus naar hun werk) als zij 24 uur vrij zijn van klachten.

2. Als iemand in de thuissituatie van een medewerker koorts heeft en/of benauwd is, dan blijft de medewerker thuis (en werkt indien mogelijk thuis), totdat de huisgenoot in ieder geval 24 uur weer beter is (en de medewerker zelf geen klachten heeft).

3. UW-medewerkers met een kwetsbare gezondheid vragen wij om thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Dit gaat in overleg met de leidinggevenden van de betrokken medewerkers. Het betreft in zijn algemeenheid medewerkers met verminderde weerstand, medewerkers met aandoeningen aan de luchtwegen en hartpatiënten.

4. We vragen aan UW-medewerkers die thuis kunnen werken om dat in overleg met hun leidinggevende ook zo veel mogelijk te doen. Om thuiswerkers te ondersteunen hebben we een tijdelijke thuiswerkregeling opgesteld. Want ook de arbeidsomstandigheden op de werkplek thuis moeten in orde zijn.

5. Medewerkers die – deels – thuis moeten blijven voor de verzorging van – jonge – kinderen (omdat deze niet naar school of opvang kunnen), bespreken dit met hun leidinggevende. UW gaat hier coulant mee om. Wij gaan er wel van uit dat medewerkers dit kunnen combineren met (deels) thuis werken of de zorg kunnen delen met iemand anders. Anders zijn het opnemen van vakantiedagen of zorgverlof opties om te bespreken met je leidinggevende.

Update 22 april: 

Het kabinet heeft op 21 april 2020 bekendgemaakt dat de basisscholen (onder voorwaarden), buitenschoolse opvang, de basisscholen in speciaal onderwijs en de kinderopvang met ingang van maandag 11 mei weer opengaan. Medewerkers die als gevolg van ontbreken van opvang/onderwijs - gedeeltelijk - aan huis gebonden zijn en minder kunnen werken vanwege de zorg voor hun kinderen zijn met ingang van 11 mei weer volledig beschikbaar voor werk. Betrokken medewerkers die ook na 11 mei problemen verwachten met de opvang van hun kinderen worden verzocht dit voor 30 april te bespreken met hun leidinggevende.

Gevolgen voor onze bedrijfsvoering

Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze bedrijfsvoering en voor afspraken die we met opdrachtgevers hebben gemaakt. Heeft u vragen hierover, stel deze dan aan uw contactpersoon bij UW.

Als ten gevolge van onderbezetting door ziekte onze begeleiding van onze medewerkers en kandidaten niet kan voldoen aan de kwaliteit die we van onszelf vragen, kan op onderdelen de omvang van onze werkzaamheden worden aangepast en zullen we in overleg met de betreffende klant treden om hierover afspraken te maken. 

Informatie voor bezoekers

Individuele bezoekers zijn op afspraak welkom bij UW indien zij geen gezondheidsklachten hebben die kunnen passen bij een besmetting met het coronavirus (griep, verkoudheid, hoesten en/of koorts). Heeft u een of meerdere van deze gezondheidsklachten, of heeft een huisgenoot van u koorts, dan verzoeken wij u het bezoek uit te stellen. Lees ook onze informatie voor bezoekers. Er is ook informatie voor bezoekers in het Arabisch beschikbaar.

Hygiënemaatregelen op alle UW-locaties

Op al onze locaties hanteren wij een aantal hygiënemaatregelen: 

• Hoesten en niezen doen we in onze elleboog

• We gebruiken papieren zakdoekjes als we moeten snuiten en gooien deze direct weg

• We wassen vaak en goed onze handen, in ieder geval voor het eten en na gebruik van het toilet

• We gebruiken zeep bij het handen wassen

• We lopen geen onnodige risico’s in contact met elkaar, we houden minimaal 1,5 meter afstand.

 We schudden geen handen.

Wij danken iedereen voor het begrip en de medewerking.

Deel op facebook

Deel op Twitter