Onderhandelaarsakkoord cao SW

Eind april hebben sociale partners (werkgevers en vakbonden) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao SW. Vanwege de coronacrisis hebben partijen ervoor gekozen een eenjarige cao overeen te komen. De looptijd is van 1 januari t/m 31 december 2020.

In grote lijnen betreft het een verlenging van de huidige cao SW, inclusief salarisontwikkeling, en enkele aanvullende onderwerpen.

De sociale partners gaan het onderhandelaarsakkoord cao SW voorleggen aan hun achterbannen. Als die akkoord gaan is de nieuwe cao definitief.

Deel op facebook

Deel op Twitter