Iwan Burger gaat UW verlaten; Aucke Douwes Isema interim bedrijfsleider UW Diensten

Iwan Burger, bedrijfsleider van UW Diensten, gaat UW helaas verlaten. Aucke Douwes Isema neemt de taken van Iwan waar wat betreft de lopende zaken bij UW Diensten, totdat we een oplossing hebben gevonden voor de opvolging van Iwan.

Aucke neemt tevens zitting in het MT van UW. Samen met Iwan zorgen we de komende tijd voor een goede overdracht van interne en externe taken aan Aucke en het team van Diensten.

Iwan heeft laten weten dat de huidige inhoud van zijn functie en de omstandigheden (krappe bezetting, veel werk) ten koste gaan van zijn gezondheid.

In de ruim 2,5 jaar dat Iwan bij UW werkt, heeft hij ons bedrijfsonderdeel Diensten op de kaart gezet en samen met de medewerkers goede resultaten behaald. Mede namens het MT bedank ik Iwan daar voor en ik wens hem veel succes bij het maken van plannen voor de nabije toekomst.

Gertjan Stoker

algemeen directeur UW

Deel op facebook

Deel op Twitter